Merhabalar kıymetli katılımcılar

Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) konulu bir dava istinafta kesinleşir mi, temyiz edilebilen kararlar içerisinde midir?

Değerli bilgilerinizden istifade etmeyi arzularım.