herkese iyi günler yozgat idare mahkemesine açılan atama ile ilgili davada mahkeme verdiği kararda kurumu haklı buldu bu karara karşı şahıs istinafa itiraza gitti. sorum şu istinafta kurumu haklı bulursa yani idare mahkemesinin kararını yerinde bulursa şahsın bu sefer itiraz için en son merci olan temyize gitmesi durumunda temyizin (danıştayın) bu kararı bozma olasılığı nedir sizce ?