Sayın Hukukcu Arkadaşlarım ;
Öncelikle sizden hukuki bilgimin yetersizliğinden dolayı yanlış kullanabileceğim kelimelerden ötürü özür dileyerek sözüme başlamak istiyorum.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. Fıkrasının F bendindeki "devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak " ve " hükmüın açıklanması almış olsa dahi " ibareleri sırayla Anayasanın 38. Md 'sine ve CMK 231 de geçen " şahıs hakkında hukuki bir sonuç doğurmayacaktır " ibareleri ne aykırı olduğu kanaatindeyim .
Bu görüşümü Dpb nin 08.07.2013 Tarihli , 9571 sayılı görüşüde desteklemektedir.

Sizlere sorum ise bu konuda doğru düşünmektemiyim ?

Kısaca benim bu soruyu sorma sebebimi anlatacak olursam ;
Sahil Güvenlik Astsubay öğrencisi iken Dolandırıcılık suçundan ( bir telefon satışında karşı tarafa telefonun satışını yapacak iken telefonum suya düştüğünden mütebellit telefonu satamadım ve kendiside önceden parayı gönderdiği için bende kendisinin numarasını telefonumla beraber gittiğinden ve kendiside beni aramadığından ötürü geri ödemesini yapamadım ve böyle bir suç ile yargılandım sonucunda HAGB kararına bağlandı ) devam eden davam olduğu için öğrencilikle ilişiğim kesildi ve bende buna istinaden açtığım davada Ankara 18. İdare Mahkemesince verilen karar ; " idarece verilen karar yönetmelik hükmünce olduğu için hukuka aykırılık bulunmamıştır " şeklinde oldu. Gerekçe ise Belirtilen suçlardan HAGB ALMIŞ OLSA DAHİ ibaresi yönetmelikte açıkça belirtilmiş olmasıydı. Bende İstinaf başvurusu yaptım ve şuan Ankara 4. Bölge İdare Mahkemesinde Dosyam.

Eğer İşe Yarar bilgileriniz emsal kararlarınız var ise gerçekten Engin bilgilerinize ve tavsiyelerinize çok ihtiyacım var .
Herkese Teşekkürler.
Saygılarımla..

Yönetmelik Maddesinin tam metni ;
f) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise
eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
http://www.jsga.edu.tr/images/haber/...eli%C4%9Fi.pdf

DPB GÖRÜŞ ;
ÖZET: İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, her iki karar içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararı verilen memur hakkında verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hk.(08/07/2013-9571)
http://www.dpb.gov.tr/F/Root/dosyala...nelozel/13.pdf

- - - Updated - - -

Eklemek istediğim şey telefon satışında mağdur olan karşı tarafın bana dava açtığını öğrendiğim gün ismini soyismini iddaname den görür görmez 118 80 den numarasını bulup aradım durumu izah ettim ve parasını geri gönderdim kendiside şikayetinden vazgeçti ama yinede HAGB kararı verildi.