Merhaba. İnternette yaptığım bir aramada Danıştay 12. Dairesi'nin 10.03.2015 tarih, 2011/710 E., 2015/861 K sayılı kararında "kamu görevlilerine disiplin cezası verilmeden önce ceza hukukunun genel ilkelerine riayet edilmesi, tek eyleme iki disiplin cezası verilmesi gibi uygulamalardan kaçınılması önem taşımaktadır." ibareli bir kararına rastladım. Ancak emsal karar sorgulamada bu karara ulaşamadım. İnternette bulduğum bilginin doğruluğunu anlamak istiyorum. Bu kararın tamamı veya disiplin cezası verilirken ceza hukukunun genel ilkelerine uyulması gerektiği yönünde bir karar arayorum. Teşekkür ederim.