Konusu taşınmaz olan bir sözleşmenin iptali için dava açtmıştım, mahkeme iptal kararı verdi. Sonrasında nisbi olarak hesapladığı harcın,davalıdan tahsili için vergi dairesine harç tahsil müzekkeresi yolladı. Fakat hesaplamanın, taşınmazın tamamına ait bilir kişi değeri üzerinden yapıldığı anlaşılıyor. Halbuki benim talebim, taşınmazın yüzde yirmilik bir hissesi hakkındaydı. Zaten sözleşme de o şekilde. Şimdi davalı istinafa başvurdu, fakat başvurusu iptal kararının usulsüzlüğü vs. hakkında. Yani harcın fazla oluşuna itiraz etmemiş, sonradan etmesi mümkün mü? Ama aklıma takılan esas konu; istinaf mahkemesinden benim aleyhime bir sonuç çıkarsa, dolayısıyla harcı benim ödemem gerekirse, yanlış hesaplamaya itiraz eebilir miyim? Yoksa itiraz süresi geçmiş mi olur?