Merhaba arkadaşlar,
Mahkemede KDV kanunu mu esas alınır yoksa M.Bakanlığının bu kanunun nasıl ele alınacağını açıklayan tebliği mi?

Çünkü arada şöyle bir fark var ama önce size konuyu açıklayayım isterseniz:

Ben internet siteleri olan ve bu internet sitelerindeki reklam alanlarını Google'a (Şirket irlandadadır) kiralamış bulunmaktayım. Bu şirket de bu alanlarda reklam yayınlayarak kazanç sağlamaktadır. Google bu hizmeti adwords denilen sistem üzerinden tüm dünyada sağlamaktadır. reklam hizmeti sunduğu ülkeler arasında Türkiye de mevcuttur. Benim sitemdeki reklam alanlarında ufak bir kısmı da(%10 luk bir kısım) Google'ın Türkiyedeki müşterilerine pazarlamıştır. Vergi dairesi Google'a KDV faturası kesmem gerektiğini iddia etmekte.
KDV kanununun 11.Maddesinde şöyle denmektedir:

Madde 11 – 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a) (Değişik: 4/6/2008-5766/12 md.) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri,

Madde 12
2. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.


Şimdi benim hesabıma yatan ödeme İrlanda'daki Google'dan gelmektedir. Yani hizmeti sattığım kişi Yurt dışındaki Google'dır. Ve Google bu hizmetti Tüm dünyada pazarlamaktadır.

Maliye Bakanlığının KDV kanununun nasıl ele alınacağı ile ilgili vergi dairesine gönderdiği tebliğde ise "Hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır" maddesine açıklık getirilmiş (KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ), orada diyor ki "Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır."

Ve yine aynı tebliğde örnekler kısmında eğer hizmetin bir kısmı Türkiyede gerçekleşmişse sadece Türkiyede gerçekleşen kısıma %18 KDV kesilebileceği ile ilgili maddeler mevcut. Örneğin;

Örnek 3:
Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acenteliği yapan (B) A.Ş., yurtdışında bulunan bir seyahat acentesinin gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti vermektedir. (B), söz konusu hizmeti karşılığında 25.000 TL almıştır. Türkiye'deki seyahat acentesi aldığı bu paranın 10.000 TL’lik kısmını, turist grubunun Türkiye'deki konaklama, yeme-içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra kendisine 15.000 TL kalmıştır.

Bu durumda, (B), yabancı seyahat acentesine 15.000 TL’lik hizmette bulunmuş olup, bu hizmet KDV’den istisna olacaktır.

Ancak, (B) A.Ş. nin turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerden Türkiye'de faydalanıldığından, bu hizmetler KDV’ye tabidir.

Bu mükellefin, yabancı seyahat acentesine verdiği söz konusu hizmetlere ait düzenleyeceği faturada, vergiden istisna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedeliniayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlemesi de mümkündür.

Şimdi Henüz bir avukatla da görüşmedim çünkü Vergi dairesi benimle uzlaşmaya çalışmakta fakat ben bu işi mahkemeye götürmeye karar verirsem Hizmet ihracı kapsamı argümanı üzerinden mi yürümeliyiz. Sadece KDV kanununa bakarsak bunun üzerinden yürüyebiliriz gibime geliyor. Yoksa Maliye bakanlığının tebliğindeki örneği ele alarak sadece bu hesabıma yatan paranın %10'luk(Yurt içinden kazanılan miktarı) kadar KDV faturası kesmemiz gerektiği argümanı üzerinden mi? Vergi dairesi tüm yatan paranın üzerinden %18 KDV kesilmesi gerektiğini söylüyor. Ve geriye dönük son 5 yıl için hem KDV hem de gelir vergisi istiyor. Gelir vergisi tamam ama KDV konusunda haklı olduklarını sanmıyorum.

Ayrıca 5 yıl geriye dönük işlem yapmaları ne kadar yasal? 1 yıl önceki vergi affından yararlanabilecek olmamı da elimden almış olmuyorlar mı? Ben son 2 senedir hiç para kazanmıyorum, ve bankalarla yapılandırılmış borçlarım mevcut. Ben şimdi bu borcu ödeyemeyeceğim için (eğer uzlaşırsam) sürekli üstüne faiz binecek. Mahkemeye götürürsem ve kazanamazsam da gecikme faizi ve cezalar binecek anladığım kadarıyla. Ama KDV olayını iptal ettirirsek faiz ödemek zorunda da kalmıyacağım sanırım, yoksa o 5 yıla faiz işletirler mi? Ne yapsam bilemedim.
Zamanınızı ayırıp okuduğunuz için ve cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.