http://sgb.csb.gov.tr/mevzuat/dosyal...5f207dd29c.pdf

Bu linkteki mevzuatın
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Proje ve ruhsat işleri
MADDE 5'in 5. bendinde tam olarak ne demek istiyor ?

(5) Bodrum katı ve çatı arası dışında en çok dört katlı konutlar ile yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı
hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen yapılardan merkezi iklimlendirme sistemi
bulunmayanlar için akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanması şartı aranmaz. Ruhsata tabi yapılarda ve
işlerde; binaların gürültüye karşı yalıtımına ait yapısal düzenlemeler ve birleşim noktalarına dair detay çizimler bu
Yönetmelikte bina akustiği uzmanı tarafından yapılması belirtilmediği müddetçe, ilgili proje müellifince hazırlanacak
veya hazırlatılacak mimari akustik raporuna uygun olarak yapılır