Maddi hasarlı trafik kazası neticesinde Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulmuş. Islah yapılmadan karar verilmiş, taleple bağlılık ilkesi gereği 21.000,00 TL'ye hükmedilmiş. Fakat bilirkişi raporu 42.000,00 TL , başvurucunun tespit ettirmesi neticesinde ise Audi servisi 65.000,00 TL olduğunu söylemiştir. İki rapor da dosyada mevcut.
Karar verilen 21.000,00 TL bakımından ilamlı icra takibi başlatıldı.
Islah edilemeyen miktar için 2. kez komisyona başvurma yolunu "
Uyuşmazlık, Mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkime ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmişse söz konusu uyuşmazlık, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır." cümlesi kapatıyor.
Islah edilmeyen miktar için dava açabilir mi? Ya da başka bir yola mı başvurulmalıdır?