Sayın hukukçular merhabalar,

İcra hukuk mahkemesinin teminat karşılığı icra takibinin durdurulması kararından önce icra dosyasında konulan hacizlerin kaldırılmaması hakkında icra müdürlüğünün kararına karşı şikayet davası açmayı düşünüyorum ve bu konuda araştırma yapıyorum.

Kanun açık ve Yargıtay kararları da aleyhte fakat yine de bu davayı açacağım. Bu tür bir davada hangi sebeplere dayanılabileceği ve gerekçeleri hakkında fikir verebilir misiniz?

Değerli vaktinizi yazımı okumaya ayırdığınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla,