Herkese merhaba.

Sahibi bulunduğum (şu an içinde kiracı bulunan) dairede son iki aydır mutfak lavabosundan su geri vurma problemi hasıl oldu. İki ay kadar önce problemi, tesisata basınçlı su bastırarak geçici olarak giderdik, ancak geçen hafta sonu problem yeniden oluştu. İki ayrı tesisatçıdan görüş aldık, ikisinin onarıma ilişkin önerilerinde farklılık olmakla beraber ikisi de apartmanın ortak tesisatında problem olduğu ve bir şekilde tadilat yapılması gerektiği konusunda hemfikir. En son gelen tesisatçı, hemen gereği yapılmazsa borulardan suyun en geç bir ay içinde tekrar geri vurabileceğini beyan etmiş.

Konuyla alakalı kat maliklerinden birisi İski'yi de çağırmış ancak İski, problemin apartmanın tesisatına ait kısımda olduğunu, kendi sorumluluklarındaki kısımda bir problem olmadığını belirtmiş, lakin bu tespit ile alakalı resmi bir tutanak tutulmamış.

Su basma problemi, apartmanın bir cephesindeki alttan iki dairede (birisi benim dairem) meydana geliyor. Aynı katlardaki diğer iki daire de bu problemin apartmanın ortak problemi olduğu konusunda hemfikir, ancak üstteki iki daire, problemin çözümüne yanaşmıyorlar (bu daire maliklerinden biri yönetici). Bizim çağırdığımız tesisatçıların çözümlerine bir şekilde bahaneler bulup kabul etmiyorlar, siz bir çözüm bulun dediğimizde de, biz bilmeyiz diyorlar ve konu bir şekilde sürüncemede kalıyor. Biraz zorlayınca da "bizi ilgilendirmez, alt katları alırken düşünseydiniz, canınız istiyorsa mahkemeye gidin" diyorlar.

Kiracım da haklı olarak bu problem çözülmez ise başka bir yere taşınmak zorunda kalacağım diyor. Eğer kiracım evden çıkarsa benim yapacağım şey belli, dairenin geri vuran borusunu tıkayıp gider geri vurduğunda suyun üst kata da ulaşmasını sağlayacağım, böylece bu problem üst katın da problemi olmuş olacak. Zaten daire boşalırsa, evin mahfolmasını engellemek için bunu mecburen yapmam gerekecek ancak iş böyle bir gerilla taktiğine başvurmadan önce, ilk apartman toplantısında resmi ağızla konuşup konuyu sulh yoluyla çözmeye çalışacağım tabiki.

Kat mülkiyeti kanununu okudum, madde 20 bu tür tadilatların tüm kat maliklerinin ortak sorumluluğunda olduğunu söylüyor, ancak madde 19 bu tür tadilatların yapılması için beşte dörtlük çoğunluk arıyor. 6 kişide 4 kişi ile de bu çoğunluk sağlanamıyor. Bununla birlikte zaruri de bir durum var, her an iki daireyi su basma riski var (daha önce iki kez bastı), dolayısıyla önce dava açıp davanın sonucunu beklersek bu iki daireyi daha kaç kez su basacak, Allah bilir.

Bu durumda (tabii apartman toplantısında uzlaşma sağlanamaz ise) öncelikle tespit davası mı açmak gerekir, yoksa 4 daire bu gideri paylaşıp diğer dairelere düşen gider payı için sonradan dava mı açmak yerinde olur? Ben öncelikle apartman yönetimine konuyla alakalı bir ihtarname çekmeyi düşünüyorum, ancak kat mülkiyeti kanununda, apartman yönetimini, bu onarımı yapmaya mecbur edecek bir madde bulamadım. Eğer böyle bir içtihad ya da madde varsa, toplantıda çok işime yarayacaktır. İlaveten, olur da kiracım bu problemden dolayı kira sözleşmemi fesh ederse, apartman yönetiminden dairenin bu sorundan dolayı kiraya verilemeyeceği aylara ait kira bedelinin tazminini isteyebilir miyim? Zira daireyi bu şekilde başka bir kişiye kiralayamayacağım da aşikar. Hukuki yönünü geçtim, böyle bir şey insanlığa sığmaz.

Yardımlarınız için peşinen teşekkür ederim.