Ölmeden mal paylaşımı yapabilir ama diğer kardeşleriniz eşit mal paylaşımı yapılmadığından bahisle babanız öldükten sonra kendilerine verilen malların daha düşük olduğundan bahisle dava açabilirler.

Şimdi değerini bilmeden buradan ne kadar olacağını söylemek mümkün değil ama bağış yolu ile devirde vergi oranları daha yüksek çıkar.
Yukarıda yazdığım durumlar yoksa zaten şahsi tapu değil hisseli tapu alabilirsiniz.