Merhabalar,

Öncelikle başlık için uygun konunun burası olup olmadığından emin değilim, hatalıysam özür dilerim.

Firmamızda işe başvuran ve kabul edilen Yunanistan Uyruklu, Türk Soylu bir bilgisayar mühendisinin ikamet tezkeresinde "Çalışma İzninden Muaftır" mührü bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendislerinin çalışmak için herhangi bir odaya kayıt yaptırmalarına gerek olmaması sebebiyle Danıştay'ın Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzninden Muaf Tutulmasını düzenleyen yönetmeliğin kısmi iptaline ilişkin kararırın ilgili kişiyi kapsamadığı savunulmaktadır. İlgili iptal kararında Mühendis ifadesi açıkça belirtiliyor böyle bir istisna söz konusu olabilir mi?

Teşekkürler.
Erhan SESLİ

İlgili karar için bakınız. Danıştay Onuncu Dairesi Esas No: 2009/9270