Cahillik, yalnızlığın içine saklanıp mistik kenar süsleriyle sınıf atlamayı beceren müthiş bir sosyal olgudur.
Ölümün arkasındaki Karanlık hiçliğin korkularından türeyen teslimiyet duygusunun bi takım şarlatanların ellerinde kitleleri etkileyecek verilere dönüşmesini yadsımaktansa, bu insanların
Ölüm sonrası günah dediği kavramlar konusunda kafa karışıklığını aydınlatmaya çalışmak
Eğitime yapılacak en anlamlı hizmettir.
Gaye ; Çelişkileri ortaya döküp bir ışık yaratmak değil var olan ışığın önündeki
Gölgeleri
Kenara çekip ışığın doğrudan
Bütün dimağları aydınlatmasını sağlamaktır.
Ama bunu yapmak hiçte o kadar kolay olmadığını şekil 2012 türkiyesine bakarak anlayabiliriz…
Hatta giderek dibe çöken müthiş bir bağnazlığın içinde olduğumuzda yazıkki bir gerçektir.
(yalnız suya düşen insanın ayakları yere değip tekrar kendini yukarı itmeden su yüzüne çıkması gerçekten çok zordur.)
Hiçbir bilimsel veri içermeyen üfürükçü hocaların
Zaman içinde kendini geliştiren virüsler gibi ortama uyum sağlayıp
Kafir dedikleri;
Bilim İnsanlarının öğretilerinden yararlanıp hiç utanmadan kendilerine yeni
Şarlatanlıklar icat ederek, daha etkili olma yolunda cehaleti kullanmaya devam etmektedirler.
Ancak !
Pozitif Eğitim, TC Türkiye’ sinde (Tamamen olmasada) zorununluğa dönüşmesi
Bir kısım bağnazların önünü tıkamıştır .
Ve o günden bu güne,çağdaş dediğimiz pozitif dünyanın yaşama koşullarına epey yaklaşan insan sayısı gözle görülür şekilde artmıştır,
''Yetmez ama evet'' diyen milyonlarca aldadılmış samimi demokrat insanın demokrasiye olan inancını da pekiştirmiştir .

Geçmişin yanlışlarını kullana kullana ikdidar olmuş daha, daha geriye gidip
Olduğunu sandığı biçok olmayan; Olması mümkün olmayan hayal, kurgu, masal, efsane,uydurmaların bilimin arkasından gitmiş ve yeni şarlatanlıklar icat ederek sanki yaşamın başka bir alternatifi olduğunu sunmaktadır . oysa gerçek olan herkesin yalnızca bir tek dünyada yaşadığını öğreten evrensel bir öğreti vardır oda bilimdir.i
Ama bazı uyanıklar,
Kendileri;
Başka bir dünyanın varlığını ölümün sırlarından kurguladıkları bir hayali boyun eğmenin aracı olarak kullnamaktadırlar
Sorgusuz rızanın cennetin pasaportu olduğunu söyleyip ülkenin önünü tıkamaktadırlar.
Ancak iş kendilerinden fedakarlığa geldiğinde hiç Utanmadan
Bize inandırdıkları bütün kavramların tam tersini yapmakta asla ve asla beis duymamaktadırlar..
Örnekler için tek tek anlatmaya kalksak
En az 20 ciltlik kalın kalın kitaplar yazmak gerekebilir,
İşte 4+4+4 artık ikdidarın önünde engel olmaya aday dır .
Sorgulama,Düşünme,Değerlendirme gibi olguların tanrının elinin değmediği alanlar olarak görenlerin sayısı giderek arttığını farkedenler alel acele bu yolun tıkanmasının gerekliğini görüp apar-topar hiçbir haklı gerekçe gösteremeden 4+4+4 = 50 yıl geriye gidiş formülünü meclise getirmişlerdir .
Araştırma anketlerinin hemen hemen hepsinde
Cahillik artıkça bu iktidara teveccühte artmaktadır. Öyleyse cahilliğin sürmesi ikdarın sürmesi anlamını çıkaranlar bu yasayı meclise getirmişlerdir.
Bu panik aslında bütün gerçeği su yüzüne çıkarmaktadır .
Ama bunu görebilmek içinde
Hiçbir çıkarı olmayan vicdanlı eğitimli biri olmak gerekmektedir .
İşte bütün mesele budur.

Eğitimli sayısı ne kadar mutad kalırsa hayaldeki cennet le kandırılarak kurtlu bulgura, karbonu bol kömüre, razı olan yığınların oy sandıklarına yönelmesi zor olmasa gerek.

Ancak macun bir kere tüpten sıkılmıştır geriye dönmesinin imkanı yoktur .
Sadece geciktirilebilir .
Şimdi o olmaktadır herkes rahat olsun!
Eninde sonunda pozitif bilim öne çı-ka-cak-tır.
Eşyanın tabiatı bu!

ayazoglum