Değerli meslektaşlar, aşağıdaki hususta görüşlerinizi rica ederim;

2 yabancı uyruklu müvekkil, yabancı kaçak işçi çalıştırıldığına ilişkin bir ihbar üzerine gidilen bir eğlence mekanında kollukça kolluk birimine götürülüyor.

Savcı görüşme tutanağında, işyeri sahibinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması, diğer şahısların ise görgüsüne başvurulup salınmaları yazıyor.

Kolluk, şüphelinin ifadesini alıp serbest bırakıyor fakat bu 2 yabancıyı idari işlem uygulanacağından bahisle 2-3 gündür kolluk biriminde tutuyor. Bildiğim kadarıyla adli takibata uğrayan yabancılar, gerekli görüldüğünde haklarında beraat kararı verilse dahi sınırdışı edilebiliyorlar.(olayımızda böyle bir durum dahi yok) Müvekkillerin pasaportlarında ve vizelerinde bir problem yok ama polis tek taraflı olarak bu kişilerin işyerinde çalıştığına ilişkin tutanak tutmuş. Kolluk biriminde yetkililerle görüştüm, yabancı şube idari işlem için bu şahısları istedi, ne zaman isterse o zaman götüreceğiz, belki 2 belki 3 hafta belki yarın şeklinde bir geri dönüş aldım.

Haklarında adli bir takibat olmayan, pasaport ve vizelerinde problem olmayan bu yabancı müvekkillerin kollukta tutulmalarının yasal gerekçesi var mıdır?
Bildiğim kadarıyla bu konuda yayınlanmış olan ve her nedense hiç bir yerde bulunamayan 12 no'lu bir genelge mevcut. Müvekkillerin hastaneye sevklerinden sonra yabancı şube müdürlüğüne gönderileceğini, nihai kararın onların vereceğini öğrendim. Bu aşamada, müvekkilerin bir an önce hastaneye sevkini sağladım.Şube aşamasında karşılaşacağım muhtemel durumlar ve savunma mekanizmaları hakkında pratik tecrübesi veya fikri olan meslektaşların görüşlerini rica ederim...