İşte konu bu
4 Seri nolu uygulama tebliğinin ( G ) bendinde: 2926 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyenlerin
Durumu; yani hangi haller de tevkifat yapılması hangi haller de yapılmamasının gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre;

a) T.C emekli sandığına, SSK’ya (506 geçiçi 20 mad dahil) 1479 sayılı kanuna göre prim veya emekli keseneği ödemekte olanlardan kesinti yapılmayacaktır.

b) Yukarıda belirtilen kuruluşlardan malüllük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam iş göremezlik geliri almakta olanlar veya aylık gelir bağlanması için talepte bulunanlardan kesinti yapılmayacaktır.

c) 02.08.2003 tarihine kadar ürün teslim eden kişilerden 01.07.1976 tarih 2022 sayılı kanuna göre aylık alanlardan kesinti yapılmayacaktır.

d) 02.08.2003 tarihine kadar 22 yaşını doldurmamaları nedeniyle 2926 sayılı kanun kapsamına girmeyenlerden kesinti yapılmayacaktır.

e) C Maddesine göre aylık alanlardan (2022 sayılı kanuna göre aylık alanlardan) da 4956 satılı kanunun 56. md. D bendi gereği 02.08.2003 tarihinden sonra tevkifat kesintisi yapılacaktır.

f) 02.08.2003 tarihinden itibaren ise 4956 sayılı kanunun 49 md. Gereği 18 yaşını doldurmuş ve tarımsal faaliyette bulunarak ürün satanlardan tevkifat kesintisi yapılacaktır.

g) 2926 sayılı kanunun ve 4 seri uygulama tebliğinin A bendinde 22 yaşını doldurmuş olmakla beraber aile reisi sıfatını taşımayan kadınlardan tevkifat kesintisi yapılmayacak, Ancak 4956 sayılı kanunun 49 md. Gereği 02.08.2003 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş kadın üreticilerden de tevkifat yapılacaktır.

h) 02.08.2003 tarihine kadar 2926 sayılı kanun ve 4 seri nolu tebliğin A başlıklı bendinin ilin 2926 sayılı kanun kapsamına alındığı tarihte (Kırklareli ili 01.03.1988 tarihinde kapsama alınmıştır) 50 yaşını doldurmuş kadınlar ile 55 yaşını doldurmuş bulunan erkeklerden de bu kanun kapsamında tevkifat kesintisi yapılmayacaktır.

Ancak 4956 sayılı kanunun 48 md. Gereği 02.08.2003 tarihinden itibaren kadın üreticilerden 58 yaşını dolduranlar ile 60 yaşını dolduran erkek üreticilerin istekleri halinde Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmak için tevkifat yaptırabilirler, aksi halde tevkifat kesintisi yapılamaz. Ürün teslim tarihinde kadın üreticilerden 58 yaşını doldurmayanlar ile 60 yaşını doldurmayan erkek üreticilerden tevkifat yapılacaktır.
g.bilge'in imzası