+ Konuyu Yanıtla
1 den 3´e kadar toplam 3 ileti bulundu.

Konu: Raporun usul ve fenne uygunluğu hakkında

Raporun usul ve fenne uygunluğu hakkında Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2010
  Nerede
  trabzon
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Post Raporun usul ve fenne uygunluğu hakkında

  20yıllık devlet memuruyum(657'ye tabiyim).2009-2010 yılı arasında sağlık raporu kullandım. Kurumum 1 yıl süresince aldığım raporları birinci yılın sonunda hakem hastaneye usul ve fenne uygunluğunun kontrolü için gönderdi, evrağı kendim götürdüm. Raporumla ilgili olan bölümlerde tetkiklerim yapıldı, 19 rapordan 1 tanesi için usul ve fenne uygun değil, 4 tanesi için usule uygun fenne uygun değil, 14 tanesi için usul ve fenne uygundur raporu geldi. Bundan sonraki süreçte bana ne dönebilir. Benim bir hastalığın iyileşme sürecini bilme olanağım yok(a bu arada olumsuz raporların tamamı süre açısından uzun olduğundan dolayı uygun değildir diye belirtilmiş) doktorlar ve benim açımdan ne tür sorun yaşanır ve nasıl savunma yapabilirim. Lütfen konu acil hukukcularımızdan cevap bekliyorum.  Hukuki NET Güncel Haber

  Raporun usul ve fenne uygunluğu hakkında konulu yargıtay kararı ara
  Raporun usul ve fenne uygunluğu hakkında konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  ankara
  İletiler
  5
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Raporun usul ve fenne uygunluğu hakkında

  MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/12/1980, No: 8/2175

  Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657

  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 6/2/1981, No: 17243

  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 20, S. 1613


  MAKSAT VE ŞUMÜL:

  Madde 1 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 107 nci maddesine dayanılarak, aynı kanunun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlara hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceğini ve raporların süreleri ile bu konuya dair diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE RESMİ SAĞLIK KURULLARI:

  Madde 2 – Memurların hastalık raporları, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık kurullarınca düzenlenir.

  Resmi ve özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gönderilememesi halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık belgesi düzenler.

  Yurt dışında görevli memurların hastalık raporları, Büyükelçi veya Elçi tarafından tesbit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.

  Geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlardan hastalananlarla, yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurlar hakkında da 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.

  HASTALIK İZNİ SÜRELERİ:

  Madde 3 – Hastalık raporlarında;

  a) Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar,

  b) Tek hekim 20 güne kadar,

  c) İkinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru, hemşire ve ebeler 7 güne kadar,


  d) Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulları, o ülkenin raporlarla ilgili mevzuatında tesbit edilmiş süreler kadar,

  Hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.

  Ancak (c) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabilmesi için bunların İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından, (d) bendine göre alınan raporların geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun misyon şefince onaylanması zorunludur.

  HASTALIK İZNİNİN SONUNDA İYİLEŞMEME HALİ:

  Madde 4 – 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

  Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında ençok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.

  Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur.

  İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirliyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.

  HASTALIK İZNİNİN GEÇİRİLECEĞİ YERLER:

  Madde 5 – Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.

  Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır.

  YILLIK İZİNDE HASTALANMA HALİ:

  Madde 6 – Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar.

  Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar.

  Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi gözönünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.

  ACİL VAKALAR:

  Madde 7 – Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması şarttır.


  Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre muayeneye sevkedilerek hakkında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır.

  Hastalık izni vermeye yetkili amirler lüzum gördükleri takdirde hastalık raporunun acil bir vaka üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin belirtilmesini en yakın resmi sağlık kurulundan isteyebilirler.

  Resmi sağlık kurullarının hastalık raporunun düzenlenmesine esas olan vakanın acil olmadığını belirtmeleri halinde ilgili memur hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

  ARALIKLI OLARAK ALINAN HASTALIK RAPORLARI

  Madde 8 – Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

  40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca düzenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleride gözönünde bulundurulur.

  HASTALIK İZİNLERİNİN VERİLMESİ

  Madde 9 – Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.

  Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

  İkinci fıkrada belirtilen sebeblerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.

  MEMURUN İYİLEŞTİĞİNE DAİR SAĞLIK RAPORU:

  Madde 10 – (Değişik: 31/3/2008-2008/13478 K.)

  657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen en uzun süreler kadar hastalık izni alan memurun göreve başlayabilmesi için iyileştiğine ve o günkü haliyle göreve başlamasında sağlık yönünden bir mahzur bulunmadığına dair sağlık raporu almış olması gerekir. Bu rapor yurt dışında mahalli usule göre düzenlenir.

  DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DURUMU:

  Madde 11 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen değişik Ek Geçici Maddelere göre aylık almakta olan personel hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.  YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİK:

  Madde 12 – 17/5/1972 tarihli ve 14190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 29/4/1972 tarihli ve 7/4373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İstirahati Gerektiren Hastalık Halinde Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurumları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK:

  Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME:

  Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2020
  Nerede
  aydin
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Raporun usul ve fenne uygunluğu hakkında

  Sonucunuz ne oldu? Kurumunuzun nasil bi süreç izledi bilgilendirirseniz sevinirim ayni sey benim de başıma geldi cunku

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Tibbi müdahalenin hukuka uygunluğu
  TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞU - Ecem KİRKİT - Eylül 2016 - 1. Bası - Yeni - 978-605-3000-044 Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 09-09-2016, 03:00:09
 2. Doğum iznine ayrılmış çalışanımız varken işyeri kapanış ve raporun giriş tarihi işlemi hakkında..
  Herkese merhaba, Şirketimiz bir adi ortaklık, ve şirketimizi 30.06.2013 tarihi itibariyle kapatmak istiyoruz.. Fakat hamile olup 11.06.2013...
  Yazan: maryellen Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 29-05-2013, 12:04:46
 3. Sağlık raporunun usule ve fenne uygun olması ne demektir
  Devlet memurlarının sağlık raporu ile ilgili yönetmeliğinde raporun usule ve fenne uygun olması terimi geçiyor. Usule ve fenne uygunluk neyi ifade...
  Yazan: energie45 Forum: Sağlık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 10-11-2010, 10:53:39
 4. Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu kitabı
  Hekimin kişinin yaşamını ve sağlığını korumak adına yaptığı müdahale, pek çok açıdan bir yandan etiğin, diğer yandan ise hukukun konusuna...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-09-2010, 18:00:01
 5. YÖK Tasarısı Anayasa ya Uygunluğu
  Yök tasarısı vetolardan sonra kabul edildiği takdirde anayasa mahkemesi açılan davalarda ne gibi sonuçlar çıkar. Bu tasarı anayasaya uygun mudur....
  Yazan: esparanca Forum: Güncel - Siyaset - Tarih - Tartışma
  Yanıt: 24
  Son İleti: 08-06-2004, 15:21:11

Bu sayfada bulunan kavramlar:

fenne uygunluk ne demek

raporun fenne uygunluğu nedir

Fenne

usul ve fenne uygunluk nedir

fenne uygun ne demek

raporun usule ve fenne uygunluğu

fenne uygunluk nedir

fenne nedir

Sağlık kurulunda fenni uygun ne demek

fenni usul ne demek

sağlık raporunun usul ve fenne uygunluğu

usul ve fenne uygunluk

rapor fenne uygun değildir

fenne ve usule uygunluk ne demek

fenne uygun usule aykırıusule uygun fenne uygun degilraporun fenne uygunluğufenne ve usule uygunluk nediralınan heyet raporu uygunluguhttp:www.hukuki.netshowthread.php75413-Raporun-usul-ve-fenne-uygunlugu-hakkindaraporun hakem hastaneye gönderilmesiusul ve fenne aykiri rapor alan polis memuruusule aykırı raporkurum rapor usule uygun değilfenne aykırı rapor
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.