GVK. madde 18 gereği Bilgisayar programcısı ile işveren arasında yapılacak telif sözleşmesi örneği arıyorum.
selamlar, saygılar.