+ Konuyu Yanıtla
1 den 8´e kadar toplam 8 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  HÜKÜM:TCK nun 308/4 md.si uyarınca takdiren 3/4 oranında indirim yapılarak ve SONUÇ OLARAK 22,815,000 TL AĞIR PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Yargılama gideri 3,500,000 tl nin sanıktan tahsiline,Sanığın yokluğunda cezanın tür ve miktarına göre kesin olarak karar verilerek açıklandı.1,12,2004

  BEN BU KARARI TEMYİZE GÖTÜRDÜM VE ;

  HÜKÜM: Mahkememizin 1,12,2004 gün 2004/265 esas 2004/1124 karar sayılı ilamının AYNEN İNFAZINA Sanığın yokluğundan tebliğden itibaren 7 gün içinde yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere karar verildi,15,8,2005
  ÖDEMESİNİ YAPTIM:::

  SABIKA KAYDINDA :1 C:003502005C0142874 (03521398-05) 25,07,2000 CK:308/1 ;44221SA CK:19 308/4, BURSA;1.SCM 22815000 AP. 01/12/2004 2004/265-2004/1124 22/05/2005

  PARA CEZASI NIN ADLİ SİCİL KAYDINDAN SİLİNME SÜRESİ NEDİR? VE NE YAPILMASI GEREKLİDİR?  Hukuki NET Güncel Haber

  Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir? konulu yargıtay kararı ara
  Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir? konulu hukuk haber
  Konu goksell tarafından (10-10-2008 Saat 09:11:21 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  STJ.AV.BAŞAK ŞAHİN yazmış ama...aradığım cevap değil ,hala arıyorum...
  Adli Sicil Kanunu'na göre,

  ADLÎ SİCİL VE ARŞİV BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ

  Madde 12 - (1) Arşiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine ve her halde kaydın girildiği tarihten itibaren seksen yılın geçmesiyle tamamen silinir.

  (2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

  (3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  kendi soruma kendim cevap vereyim (doğru olduğundan hala şüpheliyim ya ;
  Sabıka Kayıtları ne zaman sicilden silinir ?

  *Bir sicilde her hangi bir kayıt varsa, bu genelde belli bir süre sonra silinir..
  *Bununla örneğin Para cezaları , 3 ay dan az olan hapis cezaları ve çocuk suçları 3 sene sonra sicilden silinir..
  *Daha uzun süreli hapis cezaları en az 5 sene sonra silinir..
  *Bunların dışında ahlak suçları (Tecavüz v.s) daha uzun süreler sicilde kalmaları öngörülmüştür. Hapis Cezasının süresi bu sicil süresine eklenir..
  Adli Sicilde kayıt, mahkeme karar tarihi itibariyle geçerlidir..Bu sürelerin bitimiyle arada her hangi bir başka suç oluşmadıysa tekrar yeniden kayıt içermeyen sicil kayıdı istenebilir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  *benim konu ile ilgili hangi tarih geçerli 1,12,2004 mü 15,08,2005 mi...
  *silinme işlemi için adli sicil istatistik genel md ne başvurmak şartmı ?
  *fax ilemi yoksa taah.posta ilemi başvurmak sonuç verir?(fax no:0,312,4350929---0,312,4357156)
  Konu goksell tarafından (10-10-2008 Saat 09:08:29 ) de değiştirilmiştir. Sebep: ilave

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

  Sabıka kayıtlarının silinmesine ilişkin hükümler, 3682 sayılı Adli SicilKanunu'nun 8 ve 9 uncu, Adli Sicil Yönetmeliği'nin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde yer almaktadır.
  3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesine göre; adli sicildeki kaydın silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.
  1- Cezanın çekildiği,
  2- Cezanın ortadan kalktığı,
  3- Cezanın düştüğü
  tarihten itibaren;
  kabahat türünden mahkumiyetlerde, bir yıl içerisinde yeni bir kabahat veya cürümden,
  Cürüm türünden mahkumiyetlerde, beş yıl içerisinde evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya, mahkum olunmadığında; sabıka kaydı adli sicil kayıtlarından çıkarılır.
  Ancak;
  Zimmet, ihtilas, (Basit ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında menfaat sağlamak.)
  İrtikap
  Rüşvet
  Hırsızlık
  Dolandırıcılık
  Sahtecilik
  İnancı Kötüye Kullanmak
  Dolanlı iflas
  gibi yüzkızartıcı cürümler ile; beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezalarının, esas olarak silinememeleri kural ise de, istasnai olarak silinebilmeleri daha ağır koşullara tabidir.
  Yukarıda sayılan ve silinmesi mümkün olmayan cürümlere ve hürriyeti bağlayıcı cezalara ait mahkumiyetlerin;
  a- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun 54/3 maddesi veya 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu' nun 12 nci maddesine göre 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde beş yıl içerisinde,
  b- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun 55/3 maddesine göre 15 yaşını doldurupta 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde on yıl içerisinde,
  c- 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi uyarınca cezanın ertelendiği ve Türk Ceza Kanunu'nun 95/2 maddesine göre mahkumiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde beş yıl içerisinde, evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde, adli sicil kayıtlarından çıkartılabilmeleri mümkün olmaktadır.
  Silinmesi mümkün olmayan cürümlerden mahkumiyet hallerine ve yukarıda belirtilen nitelikteki hürriyeti bağlayıcı cezalara Kanunun tanıdığı bu ayrıcalık, doğal olarak silinmesi mümkün olan cürümlerden mahkumiyet hallerine ve hürriyeti bağlayıcı cezalara da uygulanmaktadır. Sabıka kaydının silinmesine imkan bulunan bu durumlarda;
  a- Suçun işlediğin zaman T.C.K' nın 54/3 maddesi veya 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanununun 12.maddesine göre 15 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilen mahkumiyetlere ilişkin sabıka kayıtları iki yıl içerisinde,
  b- Suçun işlediğin zaman T.C.K' nın 55/3 maddesine 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış küçükler için verilen mahkumiyetleri ilişkin sabıka kayıtları 3 yıl içerisinde,
  evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmaması sabıkanın adli sicil kayıtlarından çıkartılabilmesi olanaklıdır.
  3682 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8 inci maddesine göre Mahkemelerce verilen silme kararlarının, Genel Müdürlüğümüzün 0.312.435 09 29 nolu faksına veya Tuna Cad.No:10 06100 Yenişehir/ANKARA adresine posta ile gönderilmesi veya kişinin kararla bizzat başvurusunun Tetkik Hakimlerinden oluşan, Adli Sicil Komisyonunca incelenmesi sonucu Silme İşlemi yapılır.Ayrıca ilgilisine bilgi verilir.
  Adli Sicil taşra teşkilatını teşkil eden Bölge ve Ağır Ceza Bilgi İşlem merkezlerinde Silme İşlemi yapılmaz.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  Adlî sicil bilgilerinin silinmesi ADLİ SİCİL KANUNU

  MADDE 9. — (1) Adlî sicildeki bilgiler;

  a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

  b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

  c) Ceza zamanaşımının dolması,

  d) Genel af,

  Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

  (2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

  (3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

  benim cezam adli para cezası değil mi?neden sicile kayıt edildi ?

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

  3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 ve 9'uncu, Adli Sicil Yönetmeliğinin

  9,10 ve 11'ini maddelerinde Adli Sicil Kaydının nasıl silineceği belirlenmiştir.

  Adli Sicil Kanunu'nun 8. maddesine göre ; adli sicil kaydının silinebilmesi için

  gerekli şartlar şunlardır :

  Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

  a) Kabahatten mahkumiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

  b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis veya hapis cezasına mahkumiyet hariç olmak üzere; beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkumiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

  c) (b) bendindeki silinmesi mümkün olmayan suçlara mahkumiyetlerin; suçu işlediği zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde, suçu işlediği zaman, 15 yaşını doldu- rup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı on yıl içinde,

  d) (b) bendine göre silinmesi mümkün bulunan suçlara mahkumiyetlerin; suçu işlediği zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürüm- den dolayı iki yıl içinde, suçu işlediği zaman 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı üç yıl içinde,

  Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece ve- ya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise,bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re'sen adli sicil kayıtlarından çıkartılır. Ölüm ve yaş sebebiyle adli sicilden çıkarılacak ve adli sicilde muhafaza edilecek bilgiler

  Madde 9 - Ölen veya 80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicilden çıkarılır. Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bilgilerden Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde verilmek üzere bilgi arşivinde muhafaza edilir.

  ADLİ SİCİL KAYDINIZI SİLDİRMEK İÇİN ŞARTLARA SAHİPSENİZ

  Adli Sicil Genel Müdürlüğüne faks veya posta ile gönderilmesi veya ilgili kişinin kararla şahsen müracaat etmesi durumunda, Tetkik Hakimlerinden oluşan Adli Sicil Komisyonunca incelenmesi neticesinde SİLME işlemi gerçekleştirilir ve ilgiliye bilgi verilir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  bursa
  İletiler
  14
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Para Cezasi Nin Adli Sicil Kaydindan Silinme Süresi Nedir? Ve Ne Yapilmasi Gereklidir?

  *benim konu ile ilgili hangi tarih geçerli 1,12,2004 mü 15,08,2005 mi...3yıl mı-5 yılmı?
  *silinme işlemi için adli sicil istatistik genel md ne başvurmak şartmı ?
  *fax ilemi yoksa taah.posta ilemi başvurmak sonuç verir?(fax no:0,312,4350929---0,312,4357156)

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Adli Sicil Kaydı silinme süresi
  İyi günler Adım Kenan. Sitenizden öğrendiğim kadarıyla adli sicil kaydı silinebiliyormuş. 12.12.2001 tarih ve 2001/915-1133 Esas- Karar sayılı ilamı...
  Yazan: Ken Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 10-02-2016, 00:39:42
 2. [Ceza davaları] Adli para cezasi
  Merhabalar Arkadaşlar basit yaralama suçundan 2000 tl adlı para cezası aldim. Sabidan sildirdim ama arşiv kaydında duruyor Deniz kuvvetlerine uzman...
  Yazan: alaca19 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 16-01-2016, 18:53:46
 3. [Cezalar] Adli para cezasi
  Mahkemen vermis oldugu adli para cezasinin odeme emri gelmis olmasina ragmen odenmemesi durumuda surec nasil ilerler? Direkt olarak hapis cezasimi...
  Yazan: polatcan.5228 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 13-07-2015, 09:52:27
 4. Adli Sicil Kaydı Tam Silinme Süresi ?
  Öncelikle Iyi Forumlar. Konuyu Diğer Hukuk Sorularına Açmıştım Ama Cevap Bulamadım Sanırım Doğru Yer Burası. 10/07/2002 Tarihinde hırsızlık...
  Yazan: Sadece1Soru Forum: Ceza İnfaz Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 05-09-2012, 16:10:42
 5. Adli Sicil Kaydı Tam Silinme Tarihi !
  Öncelikle Iyi Forumlar. 10/07/2002 Tarihinde hırsızlık suçundan tutuklandım 70 gün tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakıldım. Tehtit +...
  Yazan: Sadece1Soru Forum: Diğer Hukuki Sorular
  Yanıt: 1
  Son İleti: 07-08-2012, 12:20:34

Bu sayfada bulunan kavramlar:

adli para cezası sicilden nezaman silinir

adli para cezası sicile işlenir mi

adli para cezası sabıka kaydına işlenir mi

adli sicil kaydı nedir

3 ay hapis cezası sicile işler mi

adli para cezasi sabikaya işler mi

para cezası sicile işler mipara cezasi sicile isler mihttp:www.hukuki.netshowthread.php46035-Para-Cezasi-Nin-Adli-Sicil-Kaydindan-Silinme-Suresi-Nedir-Ve-Ne-Yapilmasi-Gereklidirkabahatler kanunu sicile işler mipara cezası sabıka kaydına işlenir mipara cezası sicilden nezaman siliniradli para cezasi nasil silinirpara cezasi adli sicil kaydiagır para cezasıpara cezasi sicile islermiadli para cezası sabıka kaydıadli para cezasının adli sicil kaydından silinmesierteleme ve adli para cezası sicile işler misicile suç nasıl işlenirpara cezasi sabika kaydiadli para cezasi sabika kaydindan kalkarmiidari para cezası adli sicile işlenir miadli sicil kaydına neler işleniridari para cezaları sicile işlenir mi
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.