+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123
21 den 30´e kadar toplam 30 ileti bulundu.
 1. #21
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.924
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: iş yerimi şikayet etmek istiyorum

  Bölge Çalışma Müdürlüğü ve SGK na şikayette bulunabilirsiniz.  Hukuki NET Güncel Haber

  Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim? konulu yargıtay kararı ara
  Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #22
  Kayıt Tarihi
  Nov 2009
  Nerede
  konya
  İletiler
  24
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim?

  sigortasız çalışan kişilerin işvereni ne kadar sürede şikayet etme hakları vardır.ben 10/03/04ten 24/12/04 e kadar sigortası çalıştım.9 ay.ve 31/12/09 da işyerinden ayrıldım.ben 5 yıl diye biliyorum aslında hakkımı kayıp mı ettim.kimi de 10 yıl diyo.

 4. #23
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.924
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim?

  5 yıl.....

 5. #24
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim?

  Cevdet İlhan Günay'ın kitabında şöyle bir ibare var:

  Çalışmaların birden fazla dönem içerdiği durumlarda ise; her dönem bağımsız olarak kabul edilir ve hak düşürücü süre her bir dönemin ilişkin olduğu yılın son gününden başlatılır…

  İşverence, usulüne uygun olarak Kurum’a verilmiş bulunan sigortalı ile ilgili belgeler hak düşürücü süreyi başlatmadığı gibi; çalışmanın Kurumun yetkili elemanlarınca tesbit edildiği durumlarda da, hak düşürücü süre söz konusu olamaz. (Doç. Dr. Cevdet İlhan Günay –Yargıtay 9. H.D. Üyesi – İş Davaları (2009) sh. 1648)

 6. #25
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim?

  Bir YHK kararının "karşı oy" yazısını ekleyeyim. Biraz eski tarihli
  Hukuk Genel Kurulu E: 1999/21-985, K: 1999/985, Tarih: 24.11.1999


  KARŞI OY YAZISI

  UYUŞMAZLIK: Taraflar arasındaki uyuşmazlık sigortalılık süresinin (hizmet akdiyle çalıştığı sürenin) tesbitine ilişkin açılan davada hakdüşürücü sürenin geçip geçmediğine ilişkindir.

  Maddi Olay, Yasa Hükümleri, Deliller ve Tartışılması:

  Davacı 24/09/1997 tarihli dava dilekçesinde; davalı işveren Belediyeye ait işyerinde 14/04/1976 tarihinde işe başladığı ve sürekli çalıştığı halde işe giriş bildirgesinin 01/03/1977 tarihinde verilmiş olduğunu, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirilmeyen 14.04.1976-01/03/1977 devresinin tesbitini istemiştir. Davalı Belediyece düzenlenen ve mahkemeye ibraz edilen 15/01/1998 tarihli hizmet belgesinde ise, davacının işçi olarak 13/04/1976 tarihinde sigortalı olarak işe başladığını 28/02/1980 tarihine kadar işçi olarak Belediyede çalıştığı sonradan aynı Belediyede Emekli Sandığı'na tabi memur olarak çalışmasını 15/01/1998 tarihine kadar sürdürdüğü belirtilmiştir.

  Öncelikle belirtelim ki 506 sayılı Yasa'nın 6. maddesinin başlığı sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu olup bu maddede aynen "Çalışanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden "sigortalı" olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar. Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılmaz ve vazgeçilmez. Sözleşmelere sosyal sigorta yardım ve yükümlerinin azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz." denilmekte ve sigortalılığın vazgeçilmez feragat edilmez hak olduğu vurgulanmaktadır. Sigortalılığın tesbiti devresi ise kamu düzenine ilişkin olup mahkemece gereği gibi özenle delillerin toplanarak sonuca varılması gerekmektedir. Sigortalılığın tesbiti davalarında hakdüşürücü süreye ilişkin yasal madde ise 506 sayılı Yasa'nın 79/8; maddesi olup maddede aynen "Yönetmelikle tesbit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tesbit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır." Belediyeye ait işyerine 14/04/1976 tarihinde işe girerek 28/02/1980 tarihine kadar sosyal sigortaya tabi işçi statüsünde ve sonradan 15/01/1998 tarihine kadar memur olarak çalıştığı işe giriş bildirgesinin 1/03/1977 tarihinde verildiği ve 01/03/1977 tarihinden 28/2/1980 tarihine kadar da primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödendiği uyuşmazlık konusu değildir. 29/02/1980 tarihine kadar ki bildirimlerle Sosyal Sigortalar Kurumu davacının işyerinde çalıştığından haberdardır. 506 sayılı Kanun'un 79. maddesine göre noksan bildirilen sürelere ait primleri tahsil etmek hak ve yükümlülüğüne sahip olduğu gibi 506 sayılı Kanunun 140. maddesi uyarınca (506 S.K. 9, 140) idari para cezası uygulamak zorunluluğu da vardır. Kurum'un haberdar olduğu durumlarda hakdüşürücü süre sözkonusu değildir. Zira davacının sigortalılık hizmet süresi 14/04/1976-28/02/1980 devresi arasında geçmiştir. Bu sürenin herhangi bir bölümünde Kurum'un sigortalının çalıştığından haberdar olması yeterlidir. Zira 506 sayılı Kanun'un 79/8. maddesinde hizmetlerin sözcüğü o işyerindeki sigortalı hizmetlerinin bütününü kapsar ve davacının 14/04/1976-28.02.1980 devresinde sürekli çalıştığı da resmi kayıtlarla sabittir. Yasa koyucunun amacı da bu doğrultudadır. Sadece davacının 1976 yılındaki çalışması yönünden konunun düşünülmesi ise sosyal güvenlik hukuku kurallarıyla, yasa koyucunun amacıyla bağdaşmaz. Dairemizin kakarlarındaki görüşte bu doğrultudadır. Davalı Sosyal Sigortalar Kurumu 14/04/1976-28/02/1980 devresi içerisinde sürekli olarak 01/03/1977-28/02/1980 devresindeki bildirimlerle davacının işveren Belediyede çalıştığından haberdardır. Sosyal sigortalar Yasası'nın Kuruma tanıdığı hak ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekirken özellikle noksan bildirilen sürelerin tesbiti için müfettiş marifetiyle tahkikat yaptırarak prim tahsili ve idari para cezası (506 sayılı Kanun 79, 9, 140) tahakkuk ve tahsili cihetine gitmesi gerekirken bunları yapmadığı ve davacının işyerinde çalışmasından haberdar olduğu halde hakdüşürücü süreden bahsetmeye hak ve yetkisinin bulunmadığı açık ve seçik ortadadır.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararının onanması gerekirken Yüksek Özel Daire görüşü doğrultusunda bozma kararı veren çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 7. #26
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Ankara, Turkey.
  İletiler
  1.842
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim?

  HD 10, E: 2002/4166, K: 2002/4841, Tarih: 28.05.2002

  Davacı, iş yeri çalışma sürelerinin tespiti istemiyle dava açmıştır, ilgili yasaya göre; yönetmelikle tespit edilen belgeler işveren tarafından verilmeyen sigortalıların çalıştıkları hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açacakları hükmü öngörülmüştür. Yönetmelikle tespit edilen belgelerin verilmesi durumunda 5 yıllık hakdüşürücü süreden bahsedilemeyeceği açıktır.

 8. #27
  Kayıt Tarihi
  Nov 2009
  Nerede
  konya
  İletiler
  24
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim?

  "çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde "
  diyor . işten 31/12/09 da ayrıldım.sigorta başlangıcım 24/12/04.bunun öncesi 9 ay kayıp.şikayet etmek için 31/12/09 dan mı 5 yıl yoksa 24/12/04 ten mi 5 yıl hesaplanacak.elimde orda çalıştığıma dair belgeler var.imza karşılığı alınan maaş çizelgesi gibi

 9. #28
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  20
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilirmiyim.

  Alo 170 e şikayet edebilirsiniz...

  isim sormazlar, sadece işyerinin adresini verin ve sigortasız işçi calıstırıyor diyin...1 ay içinde kontrol memuru gönderirler...ve sigortasız işçi calıstırmak 1400 tl ile cezalandılrılır...

  (1 kişi için , 2 kişi için 2800, bu şekilde kişi sayısına göre devam eder)

 10. #29
  Kayıt Tarihi
  Nov 2009
  Nerede
  İSTANBUL
  İletiler
  39
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Kimliğim açığa çıkmadan işyerini şikayet edebilir miyim?

  halen çalışıyorsa kesin işten atarlar.ama hakkını bırakmamak için şikayet etmelisin.bende ilknur hanıma benzer bir şey soracaktım.arkadaş ilk önce hizmet tespiti davası açacak sonra şikayet edeceğini söylüyor ederse muhtemelen kovulacağı için kıdem tazminatı davasıda açmak zorunda.bir yakınımımda işe ilk başladığı tarihte almadığı maaş ve birkaç ay yaptırılmayan sigortalılığı var fakat bunu kabul ederek çalışmaya devam etmiş.kabul etmesi derken haklarımdan vazgeciyorum diye bir belge imzalamamış sineye çekerek çalışmaya devam etmiş .ama 5 yıl süresi dolmadan da 4.5 yıl öncesi bu verilmeyen maaşları ve yaptırılmayan aylara ait sigortalılık bedeli için hizmet tespit davası açtı.bu hizmet tespiti davasını kazanır ise sonradan açacağı kıdem tazminatı davasını kazanma ihtimali yüksek midir.yani hizmet tespiti davası sonucunu gerekçe göstererek ve işyerinde kendisine yapılan baskıları da belirtecek 3 şahidini mahkemeye bildirdi.bu arada bu kişi halen ayni işyerinde çalışmıyor istifa dilekçesi imzalamadı işten baskılar ile kendisi ayrıldı ayrılmak zorunda kaldı

 11. #30
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Eski iş yerimi şikayet etmek istiyorum.

  Merhaba,

  4 yıl süreyle çalıştığım işyerimden 1 yıl önce ayrıldım.. Sigortam asgari ücretten ödendi, maaşım asgari olmadığı halde. Asıl konum ise 4 yıllık sürenin ilk 2,5 yılı farklı bir şirket, geri kalan süre ise yine eski şirket sahipleri tarafından ancak kayınvalidesi ve baldızı üzerine farklı bir ünvan ile açıldı. Ünvan değişikliği yapılırken de o sırada işveren ile bir problem olmadığı için tazminat konusu konuşulmadı. Şirketten ayrılışımda problemli oldu, bir kaç kez geçmişe dönük tazminatımı istememe rağmen işverenim alakadar olmadı. ',5 yıllık süre için bir hak talep edebilirmiyim? Ne yapabilirim, şikayet etsem bir sonuç alabilirmiyim?

  Teşekkür ederim.

+ Konuyu Yanıtla
3 / 3 Sayfa İlkİlk 123

Benzer Konular :

 1. Avukatı Barolar Birliğine Şikayet Edebilir miyim?
  eşimin avukatı benim hakkımda delil listesi verirken ( utanmaz ,ahlaka sığmayan, insanlıktan nasibini almamış gibi hakaretlerde bulunmuş ben ise onu...
  Yazan: ibrahim_cengiz_1982 Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 22-11-2017, 16:25:25
 2. [Nafaka Davaları] Nafaka ödemeyeni şikayet edebilir miyim ?
  Bir akrabam var nafakasını 2 senedir alamıyor kocasından. Korktuğu için şikayet edemiyor geriye dönük isteyemiyor ben şikayet edebilirmiyim ?
  Yazan: ArtiEksi Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 14-04-2016, 18:54:25
 3. Belediyeyi Şikayet Edebilir miyim?
  Öncelikle merhaba. Ankara Altındağ belediyesinden son derece şikayetciyim. sadece ben değil, sokak halkı olarak şikayetçiyiz. Ne kadar talepte...
  Yazan: MeRaKTaN Forum: Mevzuata İlişkin Soru ve Talepler
  Yanıt: 7
  Son İleti: 31-12-2011, 14:27:03
 4. Avukatı şikayet edebilir miyim?
  Piyasaya epey borcu olan A firmasından alacaklıyız. A Firmasının bir idarede alacağı var ve bizim gibi diğer alacaklılar da idareye peşisıra haciz...
  Yazan: guanin Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 09-01-2011, 03:57:29
 5. Galeriyi şikayet edebilir miyim?
  merhaba bundan 5 ay önce bir galeriden 2. el binek olarak hafif ticari araç almıştık. ama aracın muayenesini yaptırmaya gittiğimizde panelvan olarak...
  Yazan: selimmm Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 1
  Son İleti: 28-05-2009, 12:38:01

Bu sayfada bulunan kavramlar:

işyeri şikayet

işyerini şikayet etme

is yeri sikayet

http:www.hukuki.netshowthread.php29570-Kimligim-aciga-cikmadan-isyerini-sikayet-edebilir-miyim

işyeri şikayet etme

işyeri şikayeti nereye yapılır

işyerimi nereye şikayet edebilirim

işyerini nereye şikayet edebilirim

işyerimi şikayet etmek istiyorum

işyerini şikayet

iş yerini şikayet etmek istiyorumisyeri sikayet hattiişyeri nereye şikayet edilirişyeri şikayetleriişyeri şikayet etme hattısgk isimsiz ihbarIsyeri sikayetişyerini nasıl şikayet ederimis yeri sikayet etmebir işyerini şikayet etmekiş yeri şikayetbir işyeri nasıl şikayet edilirsgk isimsiz şikayetişyerini şikayet etmekişyeri şikayet etme numarası
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.