+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  Nerede
  Almanya
  İletiler
  7
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Yurtdışında yaşayan bir T.C vatandaşı olarak Türkiye'den evlat edinmek istiyorum

  iyi günler böyle bir forum oldugu icin tesekürler benim sorum ben almanyada yasiyorum ve almanya dogumluyum ve evliyim esim ve ben Türkiye Cumhuriyeti vatandasiyiz biz evlat edinmek istiyoruz Türkiyeden cocuk esirgeme kurumundan,Biz heryolu denedik tip olarak cevap sizin cocugunuz olmaz denildi hem almanyada hemde türkiyede benim yasim 36 esiminki 30.Biz almanyada evlat edinmek istedik bize cok abik sapik sorular sordular bizde vaz gectik türkiyeden evlat almak istiyoruz,iki sene evvel sordugumuzda türkiyeden size cocuk yok dendi cünkü yurtdisinda yasadigimiz icin simdi almanyada yok türkiyede yok biz ne yapacagiz bizim sucumuz ney kaldik arada biz bir evalt istiyoruz
  amma olmadi lütfen bize yardimci olun,duydugumuza göre yasada bir degisiklik varmis türkiyede.
  Lütfen yardimlarinizi bekliyoruz simdikten tesekürler,eger yazimda bir yanlislik varsa özürdilerim ben türkceyi biraz zor yaziyorum kusura bakmayin lütfen.  Hukuki NET Güncel Haber

  Yurtdışında yaşayan bir T.C vatandaşı olarak Türkiye'den evlat edinmek istiyorum konulu yargıtay kararı ara
  Yurtdışında yaşayan bir T.C vatandaşı olarak Türkiye'den evlat edinmek istiyorum konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  Nerede
  karadeniz
  İletiler
  193
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: yurtdisinda yasayan bir T.C vatandasi olarak evlat edinmek istiyorum Türkiyeden

  4721 saylı Türk Medeni Kanunu İlgili Hükümleri:

  DÖRDÜNCÜ AYIRIM

  EVLÂT EDİNME

  A. Küçüklerin evlât edinilmesi

  I. Genel koşulları

  Madde 305- Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

  Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.

  II. Birlikte evlât edinme

  Madde 306- Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler.

  Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

  Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.

  III. Tek başına evlât edinme

  Madde 307- Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.

  Sayfa 44


  8095  Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir.

  IV. Küçüğün rızası ve yaşı

  Madde 308- Evlât edinilenin, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.

  Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez.

  Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlât edinilebilir.

  V. Ana ve babanın rızası

  1.Şekil

  Madde 309- Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.

  Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir.

  Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir.

  2. Zamanı

  Madde 310- Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez.

  Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir.

  Geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir.

  3. Rızanın aranmaması

  a. Koşulları

  Madde 311- Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:

  l. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,

  2. Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

  b. Karar

  Madde 312- Küçük, gelecekte evlât edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlât edinenin veya evlât edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir.

  Diğer hâllerde, bu konudaki karar evlât edinme işlemleri sırasında verilir.

  Ana ve babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi sebebiyle rızasının aranmaması hâlinde, bu konudaki karar kendisine yazılı olarak bildirilir.

  B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi

  Madde 313- (Değişik birinci cümle: 3/7/2005-5399/1 md.) Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir.

  1. Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,

  Sayfa 45


  8096  2. Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,

  3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise.

  Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir.

  Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

  C. Hükümleri

  Madde 314 - Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer.

  Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur.

  Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.

  Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.

  Evlâtlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.

  Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

  D. Şekil ve usul

  I. Genel olarak

  Madde 315- Evlât edinme kararı, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlâtlık ilişkisi kurulmuş olur.

  Evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlât edinmeye engel olmaz.

  Başvurudan sonra küçük ergin olursa, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

  II. Araştırma

  Madde 316- Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

  Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.

  Evlât edinenin altsoyu varsa, onların evlât edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.

  E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması

  I. Sebepleri

  1. Rızanın bulunmaması

  Madde 317- Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişiler, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse, hâkimden evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler.

  Sayfa 46


  8097  2. Diğer noksanlıklar

  Madde 318- Evlât edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, Cumhuriyet savcısı veya her ilgili evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.

  Noksanlıklar bu arada ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup ilişkinin kaldırılması evlâtlığın menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa, bu yola gidilemez.

  II. Hak düşürücü süre

  Madde 319- Dava hakkı, evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve her hâlde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

  F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık

  Madde 320- Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri, ancak Bakanlar Kurulunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

  Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar tüzükle düzenlenir.

  BEŞİNCİ AYIRIM

  SOYBAĞININ HÜKÜMLERi

  Bu duruma göre Türk Vatandaşı olmanız ve Türkiyeden İkamet göstermeniz gerekmektedir.

  sevgi ve saygılarımla.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2007
  Nerede
  Almanya
  İletiler
  7
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: yurtdisinda yasayan bir T.C vatandasi olarak evlat edinmek istiyorum Türkiyeden

  yardiminiz icin cok tesekürler
  Türkiye vatandasiyim esimde sadece sorunum ikametgah almanya oturuyorum ama türkiyede ikametim de var benim anlamadigim devamli kaldigim yer almanya sadece izine gelirken evim var orasida gecerli olabilirmi ikamet olarak.

  simdikten tesekürler cevabiniz icin .

  sevgi ve saygılarımla.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2018
  Nerede
  Sault Ste Marie
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Yurtdışında yaşayan bir T.C vatandaşı olarak Türkiye'den evlat edinmek istiyorum

  Merhaba, 2007 yılında girdiğiniz bu iletiyi okudum. Benzer bir durumdayız, ben de Kanada'da yaşayan bir TC vatandaşıyım. Acaba çözebildiniz mi bu sorunu? Deneyimlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.
  Sevgilerimle

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Evlat Edinme] Eşimin evlilik dışı çocuğunu evlat edinmek istiyorum.
  Eşimin tatildeyken tanışdığı birisinden evlilik dışı oğlu var. Çocuk eşimin üstüne kayıtlı sadece kimlikte baba adını yazıyor ama baba adı olarak...
  Yazan: yunisoglu35 Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 11-10-2016, 23:50:57
 2. Türkiye'de yaşayan TC vatandaşı için KKTC'de icra davası açmak!
  Merhabalar, 2007-2012 yılları arasında KKTC'de yaşadım ve bu dönemde kullanmış olduğum KKTCELL telefon hattım üzerinden taahütle alınmış bir...
  Yazan: admkrtp Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 10-03-2015, 16:22:27
 3. Türkiye'den evlatlik edinmek istiyorum
  iyi günler benim sorum esim(33 yasinda)Türkvatandasi ve süresiz oturma izni var ve ben(37 yasindayim)Türkvatandasiyim ve süresiz oturma iznim var...
  Yazan: nigdeli Forum: Milletlerarası Özel Hukuk
  Yanıt: 10
  Son İleti: 07-05-2009, 18:30:02
 4. Eşimin çocuğunu evlat edinmek istiyorum
  İyi günler, Eşim azerbaycan vatandaşı ve Türkiye ye Mart 2006 da geldi. Haziran 2006 evlendik. Eşimin ilk eşinden 2004 doğumlu bir kızı var. Eşim...
  Yazan: Titanium Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 28-07-2008, 10:48:26
 5. Yurtdışında Yaşayan Birinin Türkiye Adresine Yapılan Tebliğ
  Değerli hukukçular, 7 yıldır yurtdışında çalışan bir kişinin, yılda 2 defa geldiği Türkiye'deki evine yapılan ödeme emri tebligatlarına itiraz...
  Yazan: advantageshop Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 09-02-2007, 13:54:44

Bu sayfada bulunan kavramlar:

türkiyede evlatlik edinme sartlari

evlat edinme almanya

türkiyeden evlatlik edinmek

almanyada evlat edinme sartlari

almanyada evlat edinme

türkiyeden almanyaya evlatlik

hollanda yasasi yasal olmadan evlatlik almak

yurtdisina evlat edinme

turkiyede evlat edinmek

turkiyeden evlatlik almak

http:www.hukuki.netshowthread.php22770-Yurtdisinda-yasayan-bir-T-C-vatandasi-olarak-Turkiye-den-evlat-edinmek-istiyorum

evlatlik edinmek istiyorum

turkiyede evlatlik almak

evlatlık vermek isteyenler 2015

almanyada evlatlik alma

almanyada evlatlik edinme

almanyada evlatlık almanın şartlarıalmanyada yasiyorum türkiyeden bir bebek evlat edinmek istiyorumavrupada yasayip turkiyeden evlat edinene ailelertürkiyeden yurtdisina evlatlik evlat edinme yurtdışıamerikada yasayanlar icin turkiyeden evlat edinmealman vatandaşı olan biri türkiyede evlat edinebilir miAlmanya dan trkiyeden evlatlik almatrden evlat edinmek almanyaya
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.