Merhabalar,
Ev sahibim ile aramızda görülmekte olan bir kira tespit davası mevcut. Dava basit yargılama usulüne göre yürütülüyor.

Davacı, dava dilekçesinde dayandığı hukuki deliller olarak şunları belirtmiş: Kira sözleşmesi, ihtarname, emsal kira bedelleri, keşif, tanık, bilirkişi, yemin vs. her türlü yasal delil.
Daha sonra tebliğ edilen tensip zaptında şöyle bir ifade mevcut: Davacı tarafa daha önce ibraz edilmemiş ise, başkaca varsa tüm delillerini delil listesi şeklinde dosyasına ibraz etmek üzere tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine...

Bunun üstüne davacı taraf delil dilekçesi şeklinde bir dilekçe veriyor, dava dilekçesinde delillere ek olarak şunları belirtiyor: Bilirkişi incelemesi, davanın gelişen aşamalarında ve davacı tarafın beyanlarına karşı yeni delil ikame hakkımız saklı kalmak kaydı ile tüm yasal sair delil, karşı kanıtlar, EMLAKÇILAR ODASINA taşınmazın adres bilgileri belirtilmek suretiyle MÜZEKKERE YAZILARAK GÜNCEL EMSAL KİRA BEDELLERİNİN SORDURULMASI, Tarafımızca tespit edilecek taşınmazın bulunduğu mevkide sakin 2 adet emlakçıdan emsal kira görüşü

Davacı tarafın, dava dilekçesinde belirtmeyip, ek olarak sonradan delil dilekçesinde fazladan delil belirtmesi uygun mudur ?
Cevap dilekçemi dava dilekçesindeki iddialara göre oluşturup teslim ettim. Mahkemenin belirlemiş olduğu 2 hafta süre doldu, fakat davacı bu süre içerisinde sonradan vermiş olduğu delil dilekçesindeki 2 adet emlakçıdan kira görüşü eklememiş dosyaya. Davacı 2 haftalık süre dolduğu için bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılıyor mu yoksa sonradan bu görüşü dosyasına ekleyebilir mi ? Eğer eklemesi hukuki ise, benim buna cevap hakkım mevcut mu ?

Ek olarak, davacı taraf sonradan verdiği delil dilekçesinde şu ifadeye yer vermiş: "davanın gelişen aşamalarında ve davacı tarafın beyanlarına karşı yeni delil ikame hakkımız saklı kalmak kaydı ile tüm yasal sair delil"
Basit yargılama usulüne göre bu durum uygun mudur ? Benim cevap dilekçemde vermiş olduğum cevaplara karşı davacı yeni delil ikame edebilir mi ? Eğer edebiliyorsa bunun sınırı dava dilekçesinde belirttiği deliller ile sınırlı mıdır yoksa bunun dışına da çıkabilir mi ?

Cevaplayabilirseniz çok memnun olurum, herkese iyi akşamlar dilerim.