Merhaba.
Bir dersin final sınavından sonra fakülte yönetimine, düşük not verildiğini düşündüğüm ve tekrar başka bir akademik personel tarafından değerlendirilmesini istediğimi dilekçe ile beyan ettim. Fakülte dilekçemi ilgili akademik personele iletiyor, personel cevap yazısını fakülteye iletiyor; Dekan imzalı ilgili akademik personel cevabı ekli olan cevap yazısında notun mevzuata uygun verildiği bana tebliğ edildi. Bir işlem yapılmadı. Durumu rektörlüğe arz etmek için rektörlük makamına dilekçe yazdım; sekreter dilekçemi almayıp personel işlerine vereceğimi bildirdi. "rektörlüğe" başlıklı dilekçemi olduğu gibi personel dairesine teslim ettim. Personel dairesi dilekçeyi fakülteye iletiyor; fakülte personel dairesine cevap yazıyor; fakültenin cevabı eki ile, rektör imzalı mevzuata uygun şekilde not verildiği cevabı bana tekrar tebliğ ediliyor.
Bu süreç içerisinde de ilgili dersin akademik personeli hakkımda disiplin soruşturması başlatıyor, kendisine hakaret etmemiş olmama rağmen okulun öğrenci disiplin yönetmeliğine göre "akademik personele hakaretin cezası en az 3 hafta okuldan uzaklaştırma" iken bana hakaretten dolayı "uyarma" disiplin cezası verildi.
Silsile yolunda rektör imzalı cevabı aldığım için üst mevki olmaması nedeniyle adli mevkilere başvurdum. İdare mahkemesine not tespiti davası açtım. Bilirkişi raporuna göre düşük not verilmiş ve mahkeme düşük not verildiği kararını verdi. Karşı taraf, yani üniversite, temyize başvurdu bölge idare mahkemesi, kararı onadı.
Bu süreç içerisindeki, ilgili dersin sorumlusu akademik personeli, fakülte dekanını, üniversite rektörünün ihmali ve görevi kötüye kullanma durumu söz konusu mudur? Bu durum için şikayette bulunabilir miyim? İlk olarak YÖK'e mi bildirmeliyim yoksa mahkemeye direkt başvurabilir miyim?
Teşekkür ederim.