Merhaba,

Nisbi butlan sebebiyle açılmış olan bir davada karşı dava da(boşanma) açıldı. Hakim nisbi butlanı kabul ederek diğer davanın dosyadan tefrik edilerek nisbi butlan kararının kesinleşmesini (yada bozulmasını) bekletici sebep saydı ve karşı davayı ayrı bir dosya numarası vererek tefrik etti.

Davacı tarafa da gider avansını yatırması için 2 haftalık süre verdi ancak davacı taraf bu süre içerisinde gider avansını yatırmadı. Bu durumda tefrik edilen dosyadaki karşı dava düşer mi? Mahkemece gider avansı süresinde yatırılmadığından davanın reddine karar verir mi? Bunun için bir dilekçe ile başvurmak gerekir mi?