tüketici hakem heyetinden xxx iletişim firması adına lehime karar çıkardım
faturada adamın ismi soyismi tc ve kimlik numarası yazıyor.
icraya verdim takip kesinleşti.
vergi ve tc kimlik numarasından sahsın menkul gayrimenkullerine haciz koymam lazım.
xxx iletişim adına icra takibne başlattığım için vergi ve tc kimlik numaralarının dosyaya borclu olarak kayıt edilmesini talep ettim
vergi ve tc kimlik numaraları xxx iletişim firması ile örtüşmediği için vergi ve tc kimlik numaralarını dosyaya borçlu olarak kaydetmiyor.
vergi dairesine ve ticaret sicile yazdık cevap vermiyor.
bu durumda tc ve vergi kimlik numaralarının eklenmesini nasıl sağlayabilirim?