Değerli forum üyeleri;

Müvekkilim uzlaşmaya tabi olmayan ancak şikayete tabi bir dosya kapsamında hagb yi kabul etmedi ve haksız tahrik indirimiyle birlikte 3 ay hapis cezası aldı ve bu karar ertelendi. Dosya istinaf aşamasındayken taraflar karşılıklı olarak şikayetlerden vazgeçtiler ve dosya düşürülecek.

Bu noktada Adli Sicil Kanunu'nda yer alan "g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya
etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar, " maddesi gereğince düşme kararının adli sicil kaydına işleyeceği kanaatindeyim.

Her ne kadar kanun maddesi böyle olsa da, Adli Sicil İstatistik Müdürlüğü'ndeki nöbetçi hakime ilgili durumu sordum. Bana kesinleşmiş bir hüküm olmadığı için düşme kararının sicile kayıt edilmeyeceğini söyledi, hatta kendisinin yanıtıyla kanun maddesi arasında aykırılık olduğu için de konuşmamız hayli uzun sürdü ve söylediği şeyi birden fazla kez yineledi.

Bu durumda, hakimin bana söylediği durumun, şikayetten vazgeçme sonrasında sanığın vazgeçmeyi kabul etmeyip beraat elde etmek için dosyayı istinafa götürüp, istinafın suçun sabit olduğu kararıyla birlikte şikayetten vazgeçme olduğu için düşme kararı tesis edildiği halde mi geçerli olabileceğini düşündüm. (istinaf her ne kadar şikayetten vazgeçme varlığı nedeniyle düşme kararı verse de suçun sübuta erdiği kararını da beraat kararı vermediği takdirde kararlarına ekliyor diye biliyorum.)(Bu durumda kesinleşmiş bir suç kararı oluyor.)

Yorumlarınızı bekliyorum.