+ Konuyu Yanıtla
1 den 9´e kadar toplam 9 ileti bulundu.

Konu: Ürün iadesi

Ürün iadesi Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Apr 2020
  Nerede
  Trabzon
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Ürün iadesi

  İyi akşamlar dilerim. Kurumsal bir firmanın internet mağazası üzerinden ipad pro cihazını satın aldım. 12.04.2020 tarihinde cihaz elime ulaştı. Cihazı açabilmek için wifi bağlantısı gerektiğinden wifi ye bağlayarak kurulumunu yaptım. Cihazı biraz inceledikten sonra internette araştırdığım kadar benim işime yarayacak bir ürün olmadığını farkederek iade etmek istedim. Mağazanın müşteri hizmetleri bana üründe wifi bağlantısı yapıldığı için iade yapılamayacağını söyledi. Sitesinde de bu yazıyor fakat ben wifi bağlantısı yapmadan cihazı açamıyorum açamadığım içinde içeriklerine, kullanımının nasıl olduğuna bakamıyorum. Cihazı geri gönderirsem aynı şekilde geri kargolayacaklarını söylüyorlar. İnternet üzerinden alınan bir ürünü 14 gün içinde iade etme hakkım yok mu? Wifi bağlantısı yapıldığı için iade edilemez diye bir şey okumadım duymadım. Sizin bu konuda ki bilginize ihtiyacım var yardımcı olma şansınız var mı ?  Hukuki NET Güncel Haber

  Ürün iadesi konulu yargıtay kararı ara
  Ürün iadesi konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  İletiler
  4.277
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  14 günlük sürenin istisnaları var.Telefon, kimi elektronik cihazlar, araba(arabayı aldım sürdüm bi hafta on gün beğenmedim) gibi.Şu an ürününüz ikinci el oldu.Yani dilerseniz süresinde hakem heyetine başvurabilirsiniz.Ancak olumsuz yanıt almanız yüksek olasılık.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  681
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  Engin Bey; bu konuda katılmıyorum. İstisnalar da yönetmelikte belirlenmiştir. Siz cayma hakkı bildirimizini kanıtlayarak satıcıya yapın eğer satıcı bu bildirimi kabul etmezse tüketici hakem heyetine gidin.

  Mesafeli sözleşmeler
  MADDE 48- (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal
  veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin
  kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan
  sözleşmelerdir.
  (2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları
  yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve
  anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya
  sağlayıcıya aittir.
  (3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini
  yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini
  yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
  (4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
  hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması
  yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici,
  cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı
  değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi
  içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

  (5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya
  sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı
  ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle
  yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden
  dolayı sorumludur.
  (6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma
  hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri

  Cayma hakkı

  MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  (2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

  (3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

  b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

  c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

  esas alınır.

  (4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

  (5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

  Eksik bilgilendirme

  MADDE 10 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

  (2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

  Cayma hakkının kullanımı

  MADDE 11 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

  (2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

  (3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.

  (4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

  Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

  MADDE 12 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

  (2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

  (3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

  Tüketicinin yükümlülükleri

  MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

  (2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

  Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

  MADDE 14 – (1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

  (2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

  Cayma hakkının istisnaları

  MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  Hukukçu değilim, tüm yazdıklarım kendi yorumlarımdır.

  “The future is unknowable but the past should give us hope.” –Winston Churchill

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.709
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler ?
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  681
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  Alıntı Av.Yusuf Selçuk Ateşkan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler ?
  Satıcı bu madde üzerinden ürünü geri çevirmemiş, Ürün kullanıldığı için ürünü geri çevirmiş durumda. bu durum ise
  (2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
  maddesinde açık şekilde belirtildiği üzere cayma hakkının kullanımına engel bir durum değildr.
  Hukukçu değilim, tüm yazdıklarım kendi yorumlarımdır.

  “The future is unknowable but the past should give us hope.” –Winston Churchill

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Oct 2016
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  3.709
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici {kanunun diğer fıkralarındaki istisnalarla birlikte} [fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin] sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
  Yazdıklarım "hukuki tavsiye" değil, "hukuki bilgi"dir.

  Bu hukuki bilgilerin, mevzuat veya içtihat değişikliği nedeniyle zaman içinde güncelliğini yitirebileceğini, sizin hukuki probleminize bire bir uymayabileceğini unutmayın. Hukuki sorununuz hakkında en doğru danışmanlığı vekalet vereceğiniz avukattan alabilirsiniz. İnternetten veya başka yerlerden öğrendikleriniz ile yürüteceğiniz hukuki işlemlerde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

  Av. Yusuf Selçuk ATEŞKAN - www.ateskanhukuk.com

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  İletiler
  4.277
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  Benim fikrim halen cep telefonuna nasıl ki kart takıldığında artık iadesi yok(isterse aldıktan sonra 1 saat geçmiş olsun) bunda da cayma hakkını kullanamayacağı yönünde.Genede tüketici hakem heyetine gidip sonuç beklenmeli tabi ki.Ama yüksek ihtimal olumsuz çıkar görüşündeyim.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  681
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  Alıntı Av.Yusuf Selçuk Ateşkan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici {kanunun diğer fıkralarındaki istisnalarla birlikte} [fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin] sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
  Yusuf Bey; burada yalnız söyle bir nokta var. Satıcı sizin dediğiniz gibi itiraz etse bile elektronik eşyaların fiyatlarını finansal piyasalar belirlemez. Finansal piyasaların tanımı aşağıdaki gibidir.
  Basit Tanım
  Fon arz edenlerle fon talep edenlerin karşı karşıya gelerek işlem yaptıkları piyasaya finansal piyasa denir. Bu piyasada taraflar doğrudan karşı karşıya gelmek yerine birtakım aracılar vasıtasıyla işlemlerini gerçekleştirirler. Bu aracılar finansal aracılar olarak adlandırılır.
  Detay
  Finansal aracılar finansal sistemin ve finansal piyasaların belkemiğidir. Onlar sayesinde taraflar arasında fon akışı ve finansal risklerin yönetilmesi mümkün olmaktadır.
  Finansal piyasalar çeşitli açılardan aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
  Para piyasaları – sermaye piyasaları
  Tezgah üstü piyasalar – organize piyasalar
  Birincil piyasalar – ikincil piyasalar olarak ayırmaktır.
  Spot piyasalar – ileri valörlü piyasalar (türev işlemleri)
  Belki de son bir finansal piyasa sınıflandırması işlem gören finansal ürünlerin niteliğine göre de yapılabilir. Örneğin döviz piyasası, tahvil ve bono piyasası, pay senedi piyasası, vb.
  Yukarıdaki sınıflandırmalar finansal ürünlerin işlem gördükleri yerlere göre birbirleriyle kesişebilirler. Örneğin herhangi bir forward sözleşmesi hem tezgah üstü piyasa hem de iler valörlü piyasada işlem gören bir üründür. Başka bir örnek, vadeli işlem (futures) sözleşmeleri hem sermaye piyasası hem de ileri valörlü piyasa ürünüdür.
  Kaynak: https://www.paragaranti.com/detay-ku...nsal-piyasalar
  dolayısı ile benim yorumuma göre bu şekilde edilecek itiraz da geçersiz olmalıdır.

  Alıntı Engin Ünalmış rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Benim fikrim halen cep telefonuna nasıl ki kart takıldığında artık iadesi yok(isterse aldıktan sonra 1 saat geçmiş olsun) bunda da cayma hakkını kullanamayacağı yönünde.Genede tüketici hakem heyetine gidip sonuç beklenmeli tabi ki.Ama yüksek ihtimal olumsuz çıkar görüşündeyim.
  Buradaki iddianıza ispatınız nedir? Kanun malın mutat kullanımı durumunda iadeyi mümkün kılmıştır. Cep telefonuna SIM kart takılmasını malın mutat kullanımına aykırı mıdır? Cep telefonu SIM kart takılmadan kullanılabilir mi?
  Hukukçu değilim, tüm yazdıklarım kendi yorumlarımdır.

  “The future is unknowable but the past should give us hope.” –Winston Churchill

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  681
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Ürün iadesi

  Bu konuya bir ek bilgi daha ekleyeyim. Ticaret bakanlığına göre sim kart takılması cihaz iadesine engel değildir.

  T.C. TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
  GÜNCEL TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

  119- Cep telefonlarına SIM kart takılması mutat kullanım kapsamında mıdır? Bu tür ürünlerde cayma hakkı kullanılabilir mi?
  6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici, cayma hakkı süresi içinde “malın mutat kullanımı” sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanabilir. Bu hükümler doğrultusunda, hâlihazırda, telefona SIM kart takılsa dahi cayma hakkı kullanılabilmektedir.

  Kaynak: https://aruz.net/MgdNEM
  Konu frmax tarafından (23-05-2020 Saat 13:10:14 ) de değiştirilmiştir.
  Hukukçu değilim, tüm yazdıklarım kendi yorumlarımdır.

  “The future is unknowable but the past should give us hope.” –Winston Churchill

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Ürün iadesi ve para iadesi
  kolay gelsin.. ben ocak 2015 içerisinde bir firmadan ürün aldım ve firmada 14 iş günü içerisinde iade hakkım olduğu söylendi..10.gün iade etmek...
  Yazan: antikeuhrates Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 1
  Son İleti: 17-05-2015, 22:58:52
 2. Ürün iadesi...
  Öncelikle merhaba. Ben bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce bir cihaz aldım.Bu cihazın 14 günlük bir deneme süreci vardı deneme süresinin sonunda bana bu...
  Yazan: ilker6464 Forum: Hukuk Portal
  Yanıt: 3
  Son İleti: 12-01-2015, 11:48:35
 3. Ürün iadesi
  Merhaba, 3 gün önce antalyada bir optik mağazasından gözlük satınaldım.Alırken gözlüğü çok beğenmiştim ve yakışmıştı.3 gündür de kullanmadım.Bugün...
  Yazan: adem_adem Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 1
  Son İleti: 01-09-2012, 13:57:55
 4. Ayıplı ürün yada gizli ayıplı ürün para iadesi.
  10.01.2011 tarihinde, online satış yapan bir firma üzerinden, 394 tl tutarında anakart satın aldım. anakartın marka ve modeli Gigabyte P67A-UD4. ...
  Yazan: aytacaksel Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 2
  Son İleti: 04-03-2011, 14:32:53
 5. Ürün iadesi
  Satın almış olduğum ürünü iade etmek istiyorum. Ürünün herhangi bir kusuru yok. Sadece eve geldikten sonra ürünü kullanamayacağımı anlayarak...
  Yazan: GOZAKPINAR Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 8
  Son İleti: 04-08-2010, 18:38:09

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.