biz katılan lehine yerel mahkeme vekalet ücretine hükmedilmedi
karşı tarafa hagb verildi
biz ağır cezaya hagb ve vekalet ücreti yönünden itiraz ettik
ağır ceza da vekalet ücretine hükmetmedi karar kesin idi.
hagb olduğu için karar ve karar kesin olduğu için vekalet ücreti yönünden 30 gün içerisinde anayasa mahkemesine gittik

sormak istediğim şu. biz tüm iç hukuk yollarını tükettik mi?
yoksa ağır ceza nın verdiği kesin karardan sonra ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE kanun yararına bozma dilekçesi verip daha sonra mı anayasa mahkemesine gidecektik?

anayasa mahkemesi bunu yapmadığımız için iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle talebimizi red mi edecek?

2 avukata sordum tam bir şey söyleyemediler

cmk 309

(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.

(4) Bozma nedenleri:

a) 223 üncü Maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.

b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.

(5) Bu Madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.