Merhabalar Benim Davam, İlk defa atamada suresi dolmuş olmasına rağmen hagb nedeniyle icra katipliği atamasının yapılmaması.

Ankara 6. İdare Mahkemesine açılan YD'li dava :

YD Red, Karar Red,

Danıştay 12. Dairesine açılan temyiz :

YD Red, Karar Red,

Danıştay 12. Dairesine açılan karar düzeltme :

Kabul Bozma,

Ankara 6. İdare Mahkemesine Danıştay 12. Dairesinin Kabul Bozma Kararına İstinaden Açılan dava :

Red Israr

Danıştay İdari Davalar Genel Kuruluna tekrar davanın açılması

YD Beklemede

Arkadaşlar şimdi sorum şu şekilde idari davalar genel kurulunun davamı red edip onaması karşısında direk AYM'ye mi gideceğim ?

5 yıldır davam sürüyor geçen bu süreye istinaden AYM'ye gidilir mi ?