Kamu kurumunda çalışıyorum. i̇haleye katılan bir firmanın iş deneyimini uygun görülmeyerek firmanın teklifideğerlendirme dışı kaldı. söz konusu firma yine aynı iş deneyim belgesi ile farklı bir idarenin yapmış olduğu ihaleden de değerlendirme dışı kalmış. bunun üzerine kamu ihale kurumuna itirazda bulunmuş, kamu ihale kurumunun da iş deneyim belgesini geçersiz kılması üzerine mahkemeye başvurmuş, idari mahkeme kararı sonucunda iş deneyim belgesi ile ilgili yürüemeyi durdurma kararı verilmiş.

sorum şu: başka bir idareye karşı açılan dava sonucuna göre alınan yürütmeyi durdurma kararı, taraf olmayan tüm idareleri bağlarmı ? davacı veya davalı olmayan idaredeki kamu görevlileri açısından bir suç teşkil eder mi?

teşekkürler