24.11.2017 tarihinde açmış olduğum boşanma davası, 24.09.2019 tarihinde karara bağlandı. 28.10.2019 tarihinde gerekçeli karar geldiğinde. davacı olduğum eski eşimin benim davamda benim tanığım olarak...