Sayın arfemrei;

Gürültü nedeniyle yaşamış olduğunuz sıkıntının yaşam kalitenize etkisini, sağlığınızı etkileyip etkilemediğini ve de gürültünün şiddetini bilmem mümkün değil. Bunu yaşayan...