KURU SIKI VE SES TABANCALARI HAKKINDA YENİ HÜKÜMLER
YAYIMLANMIŞ OLUP VATANDAŞLARIMIZIN BU KANUN ÇERCEVESİNDE
BİLGİLENDİRİLMESİ VE BU TİP SİLAH ALACAK OLANLARIN YİNE BU
HÜKÜMLERE GÖRE...