Taşınması, satışı ve nakli

MADDE 3- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;

a) Taşınması yasaktır.

(3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak...