İdare mahkemesince verilen karar usul hukukuna uygun biçimsel şartları taşımadığı için temyizen bozulmuştur. Bu durumda davanız Danıştay'ın temyiz kararındaki gerekçelere göre idare mahkemesinde...