Konuyu biraz acar misiniz?Komsunuz tarafindan nasil rahatsiz ediliyorsunuz?