Yönetim planı ve mimari projeye aykırı genel kurul kararı alınamaz. Ancak yönetim planı değiştirilerek böyle bir şeye izin verilebilir. Bence eski hale iade davası açılabilir bu teras katı için....