ortaklıktan çıkmanın çeşitli yöntemleri vardır..

Ortaklıktan çıkmak için payını devr edebilir..(Ortaklığa ayın sermaye koyan ortak ise,kuruluşu müteakip 3 yıl boyunca payını devredemez...

tüm...