Bakın bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Madem birbirine (arkadaşınızla sizinki) zıt iki adet danıştay kararı var, o halde bu iki kararla (sadece biriniz yapsa da olur) İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULUNA...