Sayın B Hakkaniyetli
Yukarda yaptığınız bütün açıklamalar kuşkusuz yasal olan hükümleri içermektedir ve Kat Mülkiyeti Kanununun 42 Maddesi ve
Bu konuda Yargı Kararları olmasına karşı Yargıtay'...