T.C.
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/5840 KARAR NO : 2013/236 Taraflar arasında görülen davada ...3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13.09.2011 tarih ve 2010/330-2011/249 sayılı...