Bundan önce yeterliydi de bundan sonra mı yetersiz olmuştur.Kararın iptali ve yürürtmesinin durdurulmasına dair idari dava açaçaksınız.Asli görevse.