İlgi: ............ tarih ve .............. sayılı yazısına istinaden yazılı savunmamdır.
Aynı yerde görev yaptığım iddia edilen ............. ile özel ilişki sırasında yaşananları ve müstehcen...