Anneniz diğer evdeki hissesini satarsa, sonraki yıllarda emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir.