Genel ilke olarak kural usul kuralları derhal uygulanır. İstisnası kanunla geçici yada ayrık maddelerle bir düzenleme halinin bulunmasıdır. Lehe yada aleyhe sonuç doğurup doğurmadığına bakılmaz....