Hukuki.Net'te dilekçe yardımı verilmemektedir. Avukatınıza danışınız.