HAGB MEmuriyete engel değilidir.

DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2015/3186 Karar No : 2015/5513

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri...