4857 sayılı Yasanın 17/b maddesi geregince işi 6 aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra iş sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır.