…………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE / ........ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İLAMAT NO :
ESAS NO :
KARAR NO:
TALEPTE BULUNAN :
TALEP KONUSU : 5941 sayılı çek kanununun geçici 2/b maddesi uyarınca...