Bakanlığın yaptığı yetki tespitine itirazınız varsa bu itirazı iş mahkemesine yapmanız gerekir. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası'nın 15. maddesine göre, yetki tespitinin siz...