Tüm maliklerin oybirliği gerekmez.
Mimari projede değişiklik yapmadan Günlük kiraya vermek, pansiyon olarak kullanımı serbest,

Belediyeye Bu yargıtay kararını gösterin.

Y 18 HD E1998/5555 ...